Relatii Internationale

În atenţia consultanţilor fiscali - Comunicat Pregătire Profesională

COMUNICAT


În atenţia consultanţilor fiscali

În vederea derulării în condiţii optime a programului de pregătire profesională aferent anului 2008, vă rugam să faceţi opţiunea de înscriere la cursul dorit, funcţie de informaţiile puse la dipoziţie de noi, respectiv, centrul de pregătire, data cursului, tematica, numele firmei agreate, lectori şi locaţii.

În mod obligatoriu înscrierea la cursuri se va face numai pe site-ul Camerei, aşa încât Direcţia de Învăţământ a Camerei să poată ţine, corespunzător, evidenţa cursurilor efectuate.

Nu este permisă sub nicio formă influenţarea deciziei prin alte mijloace de comunicare e-mail, SMS, etc.

Vă rugăm să comunicaţi, în scris, Direcţiei de Învăţământ, prin adresa de e-mail sau fax orice abatere de la această regulă ce priveşte înscrierea la cursuri prin societăţile agreate.

Directia de Învăţământ