SEMINAR INTERNAŢIONAL DE FISCALITATE
INVITAŢIE
Pregătirea profesională permanentă a consultanţilor fiscali, necesită însuşirea tuturor noutăţilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu, reprezentând în acelaşi timp o exigenţă impusă de Codul de etică şi deontologie profesională, în ceea ce priveşte garantarea calităţii serviciilor prestate către client.

În acest context, Camera Consultanţilor Fiscali (CCF) din România organizează în cursul anului 2009 un ciclu de seminarii, colocvii si conferinţe pe teme de fiscalitate internaţională.

Astfel, Camera Consultanţilor Fiscali vă invită să participaţi la SEMINARUL INTERNATIONAL DE FISCALITATE organizat în Bucureşti, Hotel Howard Johnson, Calea Dorobanţilor, nr. 5-7, Sala Platinum Grand Ballroom, în perioada 28-29 martie 2009 şi susţinut de specialişti în domeniul fiscal din Spania şi România.

Dezbaterile vor aduce in prim plan probleme legate de fiscalitatea directă, fiscalitatea indirectă, procedurile fiscale şi fiscalitate internaţională - potrivit agendei prezentate in anexă - precum şi aspecte legate de profesia de consultant fiscal, respectiv rolul şi importanţa acesteia în Spania, ca stat membru al Uniunii Europene în care această profesie reprezintă un sprijin deosebit de important în activitatea operatorilor economici.

Potrivit prevederilor Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2009, pentru fiecare participare la seminarii, conferinţe si colocvii organizate de Camera, consultanţilor fiscali li se recunosc 5 ore de pregătire profesională.

Având convingerea că tematica propusă va trezi interesul dumneavoastră, am fi bucuroşi dacă aţi onora cu prezenţa acest eveniment.

Dacă doriţi să participaţi la acest seminar internaţional, vă rugăm să completaţi formularul de înscriere anexat, pe care îl puteţi transmite până la data de 12 martie a.c., fie la adresa de
e-mail seminar@ccfiscali.ro fie prin fax, la numărul 021 310 60 94. Taxa de participare la acest seminar este de 200 RON.

Cu aleasă consideraţie,

Dr. ec. Daniel Chiţoiu
Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali
AGENDA
 28 martie    
 09:00 - 09:30  Înregistrarea participanţilor  
 09:30 - 10:00 Deschiderea seminarului Daniel Chiţoiu
Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România

Juan Pablo Garcia Berdoy
Ambasadorul Spaniei în România

Rosa Sanchez-Yebra
Directorul Biroului Comercial al Ambasadei Spaniei
     
 10:00 - 10:40 Prezentarea generală a fiscalităţii spaniole
1. sisteme fiscale
2. impozite directe şi impozite indirecte
3. proceduri de administrare fiscală
Carlos Sanz Mulas
CIALT România
 10:40 - 11:30 Reglementarea profesiei de consultant fiscal în Spania Jesus Sanmartin
Presidente – Registro de Economistas Asesores Fiscales REAF
 11:30 - 12:00 Pauză de cafea  
 12:00 - 13:30 Convenţia de evitare a dublei impuneri - modelul cadru OECD.
Particularităţi în aplicarea Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Regatul Spaniei
Jesus Jimenez Aruna
Director General
CIALT Asesores Legales y Tributarios

Toni Teau
Vicepreşedinte CCF
 14:00 - 14:30 Secţiune de întrebări şi răspunsuri  
     
     
Moderator: Mihaela Mitroi, Partener Consultanţă Fiscală şi Juridică, PricewaterhouseCoopers
     
29 martie    
     
 09:00 - 09:30 Înregistrarea participanţilor
 09:30 - 10:30 Particularităţi ale aplicării Impozitului pe profit în Spania. Francisco Munoz de Morales
Spanish Tax Agency
 10:30 - 11:30 Perspective ale fiscalităţii directe din Uniunea Europeană. Jose Manuel de Bunes Ibarra
Farnos Franch Abogados y Asesores Tributarios
 11:30 - 12:00  Pauză de cafea  
 12:00 - 12:45 Impozitarea directă în România în contextul directivelor europene în domeniu Ioana Sandru
Manager Senior
KPMG
 12:45 - 13:30 Impunerea la sursă pe dobânzi şi redevenţe - între status quo şi revoluţie Silviu Sandache
Manager
PricewaterhouseCoopers România
 13:30 - 14:00 Închiderea seminarului / Întrebări şi răspunsuri  
     
     
Moderator: Niculae Done, Partener - KPMG