CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Comunicat de presă

 

  • Parteneriatul contribuabil-administrație la testul practic: primele raportări în baza controversatei directive DAC6 au fost depuse la ANAF.
  • Prezența online record la cursul de pregătire profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali arată nevoia de clarificări suplimentare. 

În primele două luni ale anului au fost raportate circa 400 de aranjamente fiscale/tranzacții transfrontaliere, în baza noii obligații de conformare fiscală impusă de Directiva Cooperării Administrative, cunoscută ca DAC6. Datele au fost prezentate vineri 19 martie, în cadrul cursului online ”DAC6 în acțiune!” organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF) din România.

Informațiile din rapoarte vor fi folosite de către ANAF, conform competentelor legale, pentru analizele de risc pe baza cărora se vor desfășura inspecțiile fiscale, așteptările fiind ca DAC6 să  devină un instrument de creștere a gradului de conformare voluntară, util atât Administrației, cât și contribuabilului. În acest sens vor urma, după exemplul altor state europene, actualizări ale legislației în materie, inclusiv ale ghidului de aplicare, pentru clarificarea unor aspecte practice semnalate de contribuabili și intermediarii fiscali. Va fi folosită și experiența primelor luni, mai ales că au fost cazuri de raportări de tranzacții care nu cad sub incidența DAC6.    

Cursul susținut de Adrian Luca a avut ca punct de plecare faptul binecunoscut că Directiva este formulată într-o manieră foarte generală, în intenția de a surprinde cât mai multe aspecte care pot duce la erodarea bazei de impozitare într-un stat membru. ”Contribuabilii corecți își asumă noile costuri de conformare, dar ultimul lucru de care au nevoie e starea de confuzie privind chiar obiectul raportării. Unele companii supra-raportează, altele, deși și-au argumentat temeinic neraportarea, așteaptă cu teamă să vadă ce va zice inspectorul fiscal. Iată de ce e binevenită deschiderea ANAF de a aduce mai multe clarificări, acesta fiind soluția modernă pentru creșterea conformării fiscale”, spune Adrian Luca, membru în Consiliul superior al CCF.

Semnificativ este faptul că, din cei circa 1.500 de participanți la cursul de pregătire profesională ”DAC6 în acțiune!”, mai mult de o treime consideră că raportarea DAC6 va crește gradul de risc fiscal al companiei, în timp ce jumătate încă nu știu ce efecte va avea raportarea asupra contribuabililor. Prezența în sine la curs este una record, arătând preocuparea pentru aplicarea corectă a acestor reglementări care au un impact major inclusiv asupra deciziilor de business, mai ales în interiorul unui grup multinațional.  

DAC6 este un nou test al relației de parteneriat care trebuie să se instaureze între administrația fiscală și contribuabilul român. CCF caută să faciliteze realizarea acestui parteneriat – preluăm problemele semnalate din practică și le transmitem factorilor de decizie, propunând în același timp soluții concrete. Sperăm ca la noul seminar pe care îl vom organiza în aprilie, pe baza solicitărilor venite de la membrii noștri, să putem vorbi chiar de modificările concrete așteptate de contribuabili” – arată Dan Manolescu, președintele CCF.


 Despre DAC6: Varianta a șasea a Directivei Cooperării Administrative impune raportarea acelor aranjamente (văzute ca ansamblu de tranzacții) transfrontaliere derulate de un contribuabil din UE și care întrunesc cel puțin unul din cele 18 ”semne distinctive”. Obligația de raportare revine în primul rând intermediarilor fiscali (consultanți, contabili, avocați etc.), dar sunt state membre, precum e cazul României, unde intermediarii raportează doar cu acordul contribuabilului relevant. În lipsa acestui acord, obligația de raportare îi revine automat contribuabilului. La 31 ianuarie a expirat termenul de raportare a aranjamentelor raportabile derulate în perioada 1 iulie -31 decembrie 2020, iar 28 februarie a fost termenul final pentru raportarea aranjamentelor ”istorice”, din perioada 25 iunie 2018 - 30 iunie 2021. De la începutul anului se aplică regula generală a celor 30 de zile de raportare, pentru aranjamentele de după 1 ianuarie 2021. În cazul României, amenzile pentru neraportare/raportarea cu întârziere pot ajunge la 100.000 de lei, cel mai mare nivel din legislația fiscală (similar celui impus pentru neprezentare Raportării pentru fiecare țară în parte – CbCR/DAC4).                 

Essential SSL