RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Ghidul de identificare a beneficiarilor reali - O.N.P.C.S.B.

Vă informăm că pe site-ul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – www. onpcsb.ro la secțiunea „Ghiduri/programe de instruire”, subsecțiunea „Ghiduri -  Manuale” a fost publicat „Ghidul de identificare a beneficiarilor reali” .

 Scopul ghidului este de:
• a asigura o determinare unitară a beneficiarilor reali;
• a facilita înregistrarea beneficiarilor reali în registrele centrale organizate la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Agenției Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerului Justiției (MJ);
• a asigura premisele unei aplicări corecte si complete a procedurilor de cunoaștere a clientelei și identificare a beneficiarului real de către entitățile raportoare;
• a asigura accesul la informații reale, adecvate, si actualizate pentru autorităţile competente.

Ghidul este un document util pentru consultanții fiscali și societățile de consultantă fiscală în elaborarea politicilor și mecanismelor adecvate în materia spălării banilor și combaterea actelor de terorism.

Documentul poate fi accesat pe următorul link  http://www.onpcsb.ro/2022/ghid%20beneficiar%20real%2009.02.%20final.pdf

Essential SSL