RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

  Comunicat

Ultimele zile pentru înscriere la examenul online de consultant fiscal 2020

Mai sunt 2 zile în care puteți depune dosarul pentru examenul de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent!

Dosarele pot fi transmise prin curier rapid sau servicii poștale astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 30 octombrie 2020, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz. 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici);      

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici);

Cum se obține dreptul de a efectua expertize fiscale judiciare

 Realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală, reprezintă una din activitățile consultantului fiscal

 
Cine poate realiza expertize?

 

Cum se intră pe lista celor cu drept de expertiză fiscală judiciară?

  • În vederea înscrierii în „Lista consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare”, consultanţii fiscali vor completa şi depune „Fişa de opţiuni” (click pentru fișier .doc sau fișier .pdf), până la data de 1 octombrie a anului în curs, pentru efectuarea expertizelor fiscale judiciare în anul următor.
  •  „Lista consultanţilor fiscali” pentru anul următor, se transmite de către CCF Ministerului Justiţiei – Serviciul Profesii Juridice Conexe, la data de 1 decembrie a fiecărui an, iar Ministerul Justiției transmite aceste liste Birourilor Locale de Expertiză din țară.
  • „Lista consultanţilor fiscali” care au dreptul sa realizeze expertize fiscale judiciare se poate  actualiza și în cursul anului, în caz de suspendare sau interdicţie a dreptului de exercitare a profesiei, deces, plecare din ţară, mutarea domiciliului în alt judeţ, retragerea consultantului fiscal la solicitarea acestuia, modificarea datelor de identificare ale consultanţilor fiscali, activarea consultantului fiscal în cursul anului şi altele, după caz.
 
Care sunt condițiile de înscriere pe listă?
  • Să ai plătite toate cotizațiile scadente datorate Camerei;
  • Sa ai depusă declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare;
  • Să ai efectuate integral orele de pregătire profesională pentru anul anterior.
 
Cum se depune fișa de opțiuni?
  • Fișa de opțiuni se poate descărca de pe site-ul CCF și se poate depune online la adresa de e-mail expertize.judicare@ccfiscali.ro, direct la sediul CCF din str. Strada Alexandru Constantinescu, nr 61, Sectorul 1, București, sau prin poștă la aceeași adresă.  "Fișa de opțiuni" pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare in anul 2021 (click pentru fisier .DOC sau  PDF)

 

Detalii privind efectuarea expertizelor fiscale judiciare:

-      Art. 3, lit. g) și lit. h) din Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare

-      Art. 2, lit. g) și lit. h) din Hotărârea nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

-      Procedura de colaborare(click aici) dintre Camera Consultanților Fiscali si Ministerul Justiției – Serviciul Profesii Juridice Conexe privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea de către Camera Consultanților Fiscali către Ministerul Justiției a Listei consultanților fiscali care au optat pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare