RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Pregătire profesională

 • Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională continuă, elaborat pe domenii de activitate și pe teme de pregătire profesională de către Direcția de învățământ și aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.

 

 • Pentru anul 2020, numărul de ore de pregătire profesională obligatorii este pentru:

 

 • consultanți fiscali activi   – 30 ore;
 • consultanți fiscali inactivi   – 15 ore;
 • consultanți fiscali asistenți – 30 ore.

 

 • Efectuarea orelor obligatorii de pregătire profesională este una dintre condițiile obținerii vizei anuale pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal.

 

 • În anul 2020, toate cursurile prevăzute în Programul de pregătire profesională se vor desfășura în sistem online.

 

 Membrii Camerei Consultanților Fiscali își pot îndeplini obligația efectuării orelor de pregătire profesională anuală prin:

 • participarea efectivă la cursurile online anunțate prin newsletter, precum și pe website-ul ccfiscali.ro/;
 • accesarea bibliotecii online disponibilă pe platforma de Forum a Camerei Consultanților Fiscali, prin utilizarea browserului Mozilla Firefox. Parcurgerea unui curs arhivat în bibliotecă este acreditată cu același număr de ore acordat participanților la susținerea efectivă a cursurilor online. Cursurile nu se acreditează decât o singură dată, indiferent de modalitatea de urmărire.
 • participarea la cursuri, conferințe, colocvii, seminare, pe teme de fiscalitate. Fiecare participare este echivalată cu 5 ore de pregătire profesională.
 • participarea la cursuri pe teme de fiscalitate organizate de alte organisme profesionale, cu care Camera Consultanților Fiscali are încheiate protocoale privind recunoașterea reciprocă a cursurilor de pregătire profesională (CAFR, ANEVAR, CECCAR, INPPI, ASPAAS).

 

 

 • Pregătirea profesională nu este obligatorie în anul în care membrii CCF au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

Detalii privind pregătirea profesională continuă: