RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cotizații fixe și variabile stabilite pentru anul 2020

prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 7/2019, cu modificările și completările ulterioare

 

Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2020 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2019 este 30 aprilie 2020.

 1. Cotizații fixe:
 2. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală:

 

 

 1. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020:

2.1. pentru persoane fizice:

 1. a) consultanți fiscali activi - 1.410 lei;
 2. b) consultanți fiscali inactivi - 1.170 lei;
 3. c) consultanți fiscali asistenți - 750 lei;

 

2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei.

 1. Cotizații variabile

Cotizațiile variabile datorate în anul 2020 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2019, sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul (bază de calcul).

Pentru plata integrală a cotizației variabile efectuată până la data de 30 aprilie 2020, inclusiv, membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației variabile datorată, acordată la data plății.

Neplata integrala a cotizației variabile de către membrii Camerei Consultanților Fiscali până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, atrage majorarea cu 10% a cotizației variabile datorate.

 

Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității desfășurate în anul 2019 și datorate în anul 2020 sunt următoarele:

 

 1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

 

 1. pentru persoane juridice:  
 2. a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
 3. b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
 4. c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

    

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020, sumele rezultate se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

 

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.