RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 6/2018 privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală publicată în M.O. nr. 588/2018

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 27 iunie 2018, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală, prevăzut în anexa (click aici) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începând cu data de 01.09.2018, dovedirea calității de reprezentant al clientului în fața organelor fiscale se poate face prin prezentarea împuternicirii în modelul aprobat prin prezenta hotărâre, împreună cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.

Art. 3. - În cazul în care dreptul de reprezentare se acordă unei societăți de consultanță fiscală, delegatul acesteia va prezenta și mandatul de reprezentare dat de societate.

Art. 4. - Începând cu data de 01.09.2018, modelul de împuternicire pentru consultantul fiscal/societatea de consultanță fiscală va fi pus la dispoziția membrilor și în format tipizat, fără ca formatul tipizat să reprezinte condiție de validitate.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 27 iunie 2018.

Nr. 6.