Informare privind derularea Proiectului “DREAM-Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială”

Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Universitatea din București, implementează începând cu 15 ianuarie 2018 proiectul “DREAM-Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” - POCU/82/3/7/106194, în cadrul unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) ce vor beneficia de formare antreprenorială, iar ulterior 47 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri în valoare de 160.000 lei.

România Start Up Plus!
Proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa prioritară nr. 3: Locuri de muncă pentru toți

Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: DREAM-Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială

Cod Contract: POCU/82/3/7/106194
Beneficiar: Universitatea din București
Partener: Camera Consultanților Fiscali

Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Universitatea din București, implementează începând cu 15 ianuarie 2018 proiectul “DREAM-Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” - POCU/82/3/7/106194, în cadrul unui program de sprijin antreprenorial la care vor participa 384 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) ce vor beneficia de formare antreprenorială, iar ulterior 47 de persoane vor fi sprijinite financiar pentru implementarea planurilor de afaceri în valoare de 160.000 lei.

Proiectul are o perioadă de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 11.582.211,9 lei și este cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 “România Start Up Plus!”, Axa prioritară nr. 3, Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Proiectul are drept obiectiv general creșterea gradului de ocupare în domeniile non-agricole din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea).

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea şomajului prin atragerea şi menţinerea grupului ţintă pe piaţa muncii; promovarea culturii antreprenoriale în rândul persoanelor domiciliate/rezidente în cele 6 județe componente ale regiunii de dezvoltare Sud-Est; dobândirea abilității de transpunere a unei idei de afaceri într-un plan de afaceri concret; asimilarea cunoștințelor necesare dezvoltării unei afaceri; asigurarea celor mai bune practici pentru elaborarea planului de afaceri; revitalizarea mediului economic din regiunea de dezvoltare Sud-Est; asigurarea furnizării resurselor financiare necesare stadiului incipient dezvoltării unui Start-Up; crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor domiciliate/rezidente în regiunea de dezvoltare Sud-Est

Grupul țintă care va participa la activitățile proiectului “DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială” va fi format din 384 persoane fizice din categoriile (angajați; șomeri; studenți; antreprenori; persoane inactive; alte categorii), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • Sunt cetățeni români;
  • Au vârsta împlinită la momentul înscrierii în proiect de peste 18 ani;
  • Au reședința sau domiciliul în Regiunea de Dezvoltare Sud Est;
  • Au promovat examenul de bacalaureat;
  • Fac parte din următoarele categorii: șomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă;
  • Nu se află într-o situație de conflict de interese;
  • Intenționează să înființeze o afacere non - agricolă în mediul urban;
  • Nu se încadrează în categoria de tineri NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 de ani care nu urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă);
  • Nu au participat la cursuri de formare acreditate ANC în domeniul antreprenoriatului, în cadrul unui program finanțat din fonduri publice nerambursabile.
În cazul în care în rândul membrilor Camerei sau al colaboratorilor și partenerilor de afaceri se află persoane interesate de participarea la programul de antreprenoriat, puteți să vă înscrieți accesând link-ul următor:
 
Camera Consultanților Fiscali își manifestă încă o dată interesul de a susține mediul antreprenorial din România, prin măsuri de implicare pro-activă, asumându-și rolul de promotor al revitalizării mediului antreprenorial la nivel local, regional și național, prin dezvoltarea și implementarea de programe care să sprijine dezvoltarea sustenabilă a afacerilor nou create.
 

Publicăm lista planurilor de afaceri depuse în cadrul proiectului DREAM:

https://1drv.ms/x/s!AhWe-MqHnAgAodoRce8quw_sIciD_g