RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în 2020

Art. I. – La articolul 4 din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013 din 17 decembrie 2019, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(2) Neplata integrala a cotizației fixe sau a cotizației variabile de către membrii Camerei Consultanților Fiscali până la data de 31decembrie 2020, inclusiv, atrage majorarea cu 10% a cotizației fixe datorate, respectiv cu 10% a cotizației variabile datorate. În situația unei plăți parțiale, majorarea se aplică diferenței de plată.”

Art. II. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

București, 23 aprilie 2020.

Nr. 8.

Essential SSL