Hotărârea nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013, publicată în MO 295/2013

În temeiul prevederilor art. 21 alin.(2) şi ale art.36 alin.(1) lit.c) şi lit.d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012, cu modificările ulterioare, şi în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinţa anuală ordinară a  Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunită în şedinţa din 27 aprilie 2013, hotărăşte:

 

            Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate al Consiliului superior al  Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2012, situaţiile financiare anuale ale Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2012, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a Camerei Consultanţilor Fiscali pe anul 2012 şi Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2012.

 

             Art. 2. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, precum şi programul de activitate al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali pentru anul 2013.

 

            Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

 

 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

 

Ion-Toni Teau

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 8 mai 2013

Nr. 8