RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cotizații fixe și variabile stabilite pentru anul 2019


A. Cotizații fixe:

1. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală:


Membrii Camerei Consultanților Fiscali (persoane fizice și persoane juridice )

Cuantumul cotizației fixe stabilită pentru anul 2019

Cuantumul cotizației fixe achitată până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

Cuantumul cotizației fixe achitată în perioada

16 martie – 14 aprilie 2019

Cuantumul cotizației fixe achitată  după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

Consultanți fiscali activi

410 lei

 

369 lei

410 lei

451 lei

Consultanți fiscali inactivi

170 lei

153 lei

170 lei

187 lei

Consultanți fiscali asistenți

250 lei

225 lei

250 lei

275 lei

Societăți de consultanță fiscală

350 lei

315 lei

350 lei

385 lei


2. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019:

2.1. pentru persoane fizice:

a) consultanți fiscali activi - 1.410 lei;

b) consultanți fiscali inactivi - 1.170 lei;

c) consultanți fiscali asistenți - 750 lei;

2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei.

 

B. Cotizații variabile

Cotizațiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

 

       1. pentru persoane fizice:

 

Membrii Camerei Consultanților Fiscali (persoane fizice)

 

 

Cota procentuală a cotizației variabile stabilită pentru anul 2019

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată în perioada

16 martie – 14 aprilie 2019

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

la venituri realizate

0,4%

0,36%

0,4%

0,44%

 

       2. pentru persoane juridice:  

 

Membrii Camerei Consultanților Fiscali (persoane juridice)

 

 

Cota procentuală a cotizației variabile stabilită pentru anul 2019

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată până la 15 martie 2019 (inclusiv) include o reducere de 10%

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată în perioada

16 martie – 14 aprilie 2019

 

Cota procentuală a cotizației variabile achitată după 14 aprilie 2019 include o majorare cu 10%

la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv

0,4%

0,36%

0,4%

0,44%

la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv

0,75%

0,68%

0,75%

0,83%

la venituri realizate de peste 1.000.000 euro

1%

0,90%

1%

1,1%


 

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019, sumele rezultate se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

 

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

 

Essential SSL