În atenția consultanților fiscali privind cotizația fixă pe anul 2013

Pentru anul 2013 nivelul cumulat al cotizațiilor și al taxelor rămâne nemodificat, dar din necesitatea eficientizării cheltuielilor administrative, a simplificării evidențelor contabile și a creșterii operativității evidențelor informatice aferente, Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali a hotărât ca:

a) în cotizația fixă anuală datorată de membrii Camerei Consultanților Fiscali, să fie inclusă și taxa de participare la cursurile de pregătire profesională din cadrul Programului anual de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali;

b) pentru persoanele fizice, care devin consultanți fiscali, membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, în cotizația fixă anuală, stabilită potrivit punctului a) de mai sus, se include și taxa de înscriere în evidența Camerei, iar pentru persoanele juridice, care devin membre ale Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, în cotizația fixă anuală se include și taxa de autorizare a societăților de consultanță fiscală.

 

Hotararea nr. 2/2013 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, publicata in MO nr. 58/2013